ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี - ระยอง)

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
50 3,954 77,758

ข้อมูลแยกตามจังหวัด
จังหวัด โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ชลบุรี 31 2,492 49,905
ระยอง 19 1,462 27,853ข้อมูลแยกตามสหวิทยาเขต


สหวิทยาเขตชลบุรี 1
รหัส โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ระดับการศึกษา สหวิทยาเขต นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา
20012001 ชลบุรี “สุขบท” บางทราย เมือง ชลบุรี 20000 038-282294 038-282294 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 1 2,771 128
20012002 ชลราษฎรอำรุง บ้านสวน เมือง ชลบุรี 20000 038-282078 038-286079 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 1 3,490 178
20012003 ชลกันยานุกูล บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 20000 038-282559 038-277122 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 1 4,169 204
20012004 แสนสุข แสนสุข เมือง ชลบุรี 20130 038-381669 038-382550 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 1 1,634 78
20012005 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) บ้านสวน เมือง ชลบุรี 20000 038-273174 038-285505 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 1 2,117 94
20012006 อ่างศิลาพิทยาคม อ่างศิลา เมือง ชลบุรี 20000 038-397054 038-397507 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 1 1,031 51
20012007 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ หนองรี เมือง ชลบุรี 20000 038-476065 038-476165 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 1 300 19
20012009 บ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 20170 038-443191 038-444481 ม.ต้น - ม.ปลายฃ สหวิทยาเขตชลบุรี 1 3,193 167
20012010 บ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 20220 038-291190 038-291190 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 1 537 30
20012011 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี หนองชาก บ้านบึง ชลบุรี 20170 038-485149 038-485149 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 1 714 63
20012012 คลองกิ่วยิ่งวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 20220 038-201393 038-201729 ม.ต้น -ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 1 541 28
20012013 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี 20190 038-219193 038-219193 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 1 552 28
จำนวน 11 โรงเรียน 20,149 1,068

สหวิทยาเขตชลบุรี 2
รหัส โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ระดับการศึกษา สหวิทยาเขต นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา
20022001 พานทองสภาชนูปถัมภ์ พานทอง พานทอง ชลบุรี 20160 038-452305 038-452305 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 2 1,370 67
20022002 พานทอง หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี 20160 038-206000 038-206007 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 2 1,508 74
20022003 พนัสพิทยาคาร กุฎโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี 20140 038-461201 038-461167 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 2 2,985 148
20022004 ทุ่งเหียงพิทยาคม หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี 20140 038-466110 038-466110 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 2 544 27
20022006 อุทกวิทยาคม วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี 20140 038-163216 038-163216 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 2 88 9
20022007 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา วัดสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี 20270 038-211446 038-211447 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 2 1,096 54
20022008 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 20240 038-166255 038-166255 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 2 673 34
20012009 เกาะจันทร์พิทยาคาร เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 20170 038-443191 038-444481 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 1 378 21
จำนวน 8 โรงเรียน 8,642 434

สหวิทยาเขตชลบุรี 3
รหัส โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ระดับการศึกษา สหวิทยาเขต นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา
20032001 บางละมุง นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150 038-221620 038-223500 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 3 2,177 116
20032002 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150 038-226229 038-225545 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 3 2,792 145
20032003 ผินแจ่มวิชาสอน ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 20150 038-239239 038-239239 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 3 409 20
20032004 ศรีราชา ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20110 038-313915 038-326748 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 3 2,992 153
20032005 ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ทุ่งศุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-350456 038-350499 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 3 1,487 67
20032006 บึงศรีราชาพิทยาคม บึง ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-347815 038-347815 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 3 925 41
20032007 สุรศักดิ์วิทยาคม สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 20110 038-338053 038-338053 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 3 1,180 60
20032008 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-119649 038-119649 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 3 2,685 109
20032009 เกาะสีชัง ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง ชลบุรี 20120 038-216545 038-216545 ประถม - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 3 417 21
20032010 สัตหีบวิทยาคม นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 20250 038-238525 038-237875 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 3 1,567 83
20032012 สิงห์สมุทร สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 20180 038-437095 038-437059 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 3 3,583 171
จำนวน 11 โรงเรียน 20,214 990

สหวิทยาเขตระยอง 1
รหัส โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ระดับการศึกษา สหวิทยาเขต นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา
21012001 วัดป่าประดู่ ท่าประดู่ เมือง ระยอง 21000 038-611320 038-614282 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 1 2,607 138
21012003 ระยองวิทยาคม ท่าประดู่ เมือง ระยอง 21000 038-611010 038-614332 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 1 3,536 185
21012004 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 21130 038-602333 038-602333 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 1 2,223 115
21012005 เพรักษมาตาวิทยา เพ เมือง ระยอง 21160 038-651971 038-653156 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 1 710 38
21012006 มาบตาพุดพันพิทยาคาร เนินพระ เมือง ระยอง 21150 038-694195 038-694195 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 1 2,664 130
21012007 ระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม ห้วยโป่ง เมือง ระยอง 21150 038-684464 038-684464 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 1 362 23
21012008 ระยองวิทยาคมปากน้ำ ปากน้ำ เมือง ระยอง 21000 038-940381 038-940382 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 1 972 56
21012009 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นาตาขวัญ เมือง ระยอง 21000 038-029050 038-029051 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 1 980 51
21012010 บ้านค่าย หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120 038-641404 038-642064 ประถม - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 1 1,984 96
21012011 ปลวกแดงพิทยาคม ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 038-659071 038-659198 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 1 1,740 92
21012012 นิคมวิทยา นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 21180 038-636110 038-636210 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 1 1,651 76
จำนวน 11 โรงเรียน 19,429 1,000

สหวิทยาเขตระยอง 2
รหัส โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ระดับการศึกษา สหวิทยาเขต นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา
21022001 แกลง "วิทยสถาวร" ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110 038-671160 038-672579 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 2 2,629 132
21022002 วังจันทร์วิทยา ชุมแสง เวังจันทร์ ระยอง 21210 038-666188 038-666247 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 2 1,633 86
21022003 เขาชะเมาวิทยา ห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง 21110 038-996275 038-996275 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 2 323 21
21022004 ชำนาญสามัคคีวิทยา คลองปูน แกลง ระยอง 21170 038-669383 038-669637 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 2 1,609 92
21022005 ชำฆ้อพิทยาคม ชำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง 21110 038-615224 038-615224 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง2 236 17
21022006 สุนทรภู่พิทยา กร่ำ แกลง ระยอง 21190 038-657658 038-657658 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 2 685 39
21022007 ห้วยยางศึกษา ห้วยยาง แกลง ระยอง 21110 038-632500 038-632500 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 2 367 24
21022008 มกุฏเมืองราชวิทยาลัย บ้านนา แกลง ระยอง 21110 038-671112 038-677030 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 2 942 51
จำนวน 11 โรงเรียน 8,424 462
Untitled Document